Upcoming Events Date & Time
Sat  01/08/2022  5:00 pm - 8:00 pm
Sat  02/05/2022  2:30 pm - 5:30 pm
Tue  03/29/2022  4:30 pm - 7:30 pm
Tue  05/10/2022  4:00 pm - 8:30 pm
Wed  05/11/2022  5:00 pm - 7:30 pm
Fri  05/13/2022  3:00 pm - 8:30 pm
Thu  12/22/2022  5:30 pm - 8:30 pm
Tue  02/07/2023  5:30 pm - 8:30 pm
Tue  10/10/2023  5:30 pm - 8:30 pm
Tue  12/19/2023  5:30 pm - 8:30 pm
Varsity Girls Basketball at Lakota Thu  02/01/2024  5:30 pm - 8:30 pm
Varsity Baseball/Softball at Lakota Wed  04/17/2024  5:00 pm - 7:30 pm
Varsity Girls Basketball at Lakota Fri  12/20/2024  5:30 pm - 8:30 pm
Varsity Boys Basketball at Lakota Fri  02/07/2025  5:30 pm - 8:30 pm